Uw Cookie-instellingen op Campofelice

Wij gebruiken cookies om u een veilige, effectieve en gebruiksvriendelijke website te kunnen bieden.

Performance- en trackingcookies

Wij gebruiken performance en trackingcookies om onze website verder te verbeteren, zodat wij u altijd een optimale online gebruikservaring kunnen bieden die op uw behoeften is afgestemd.

Functionaliteitscookies

Functionaliteitscookies worden gebruikt om u gemakkelijker toegang te bieden tot www.campofelice.ch. Wij gebruiken deze cookies om de juiste introductiepagina in de juiste taal weer te geven en om deze instellingen te onthouden voor uw volgende bezoek aan www.campofelice.ch.

Technische cookies

Technische cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van www.campofelice.ch. Technische cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Privacyveklaring

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons; wij willen dat u met een gerust hart deze website bezoekt. Wij beschermen de persoonsgegevens die we verkrijgen bij uw bezoek aan deze website.

Door de Campofelice-website te gebruiken, verklaart u in te stemmen met deze PrivacyPrivacyverklaring (“PrivacyPrivacyverklaring”).

Indien u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen webpagina’s van de Campofelice-website te bezoeken.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en wij raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Onderaan deze Privacyverklaring is aangegeven wanneer de laatste wijziging heeft plaatsgevonden.

Wat is het doel en de reikwijdte van deze Privacyverklaring?

Campofelice spannen zich in om de persoonsgegeven die we van websitebezoekers verkrijgen, te beschermen. Campofelice heeft deze Privacyverklaring opgesteld om u te informeren over de gegevens die Campofelice van websitebezoekers verwerkt, hoe dit gebeurt en met welk doel. We geven hier ook een toelichting op de maatregelen de wij nemen om uw gegevens te beveiligen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Campofelice kan verzamelen door uw gebruik van de Campofelice-website. De Campofelice-website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke websites die worden beheerd door derden die niet met Campofelice verbonden zijn (“Websites van derden”). Wij raden u aan om de Privacyverklaring van Websites van derden te lezen. Campofelice is niet verantwoordelijk voor en heeft geen invloed op de inhoud van Websites van derden, noch op de naleving van de toepasselijke privacyregelgeving op die websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

Als u de Campofelice-website bezoekt, registreert onze webserver automatisch informatie over uw bezoek, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, de website waar u vandaan bent gekomen, het type browser of software dat u gebruikt, de Campofelice-pagina’s die u bezoekt, en de datum en de duur van uw bezoek. Wij verzamelen bovendien de persoonsgegevens die u op de Campofelice website opgeeft, bijvoorbeeld als zich op de website registreert of aanmeldt voor een elektronische nieuwsbrief. Dit zijn gegevens zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoon / faxnummer.

CAMPOFELICE gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend:

  • voor technische en administratieve doeleinden,
  • voor onderzoek naar en ontwikkeling van de Campofelice-website,
  • voor klanten- en gebruikersadministratie en voor marketing,
  • om u op te informeren over onze diensten en producten, en
  • voor andere elders vermelde doeleinden.

Campofelice respecteert de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens en hoe slaan we deze gegevens op?

Campofelice gebruikt tracking-technologie zoals cookies en tags om de hierboven beschreven informatie te verzamelen (zie: “Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?”). Met deze informatie krijgen wij inzicht in hoe bezoekers de Campofelice-website gebruiken.

De tracking-technologie helpt ons bij het beheer en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de Campofelice-website. We kunnen daarmee bijvoorbeeld nagaan of er in het verleden al eens contact was tussen uw computer en Campofelice. Ook helpt dit ons om inzicht te krijgen in de populariteit van verschillende onderdelen van de Campofelice-website.

Aan wie maken we persoonsgegevens die we via de Campofelice-website verzamelen, bekend?

In het kader van dienstverlening ten behoeve van Campofelice en voor de bovengenoemde doeleinden, kan Campofelice uw persoonsgegevens delen met aan haar gelieerde ondernemingen, haar en hun agenten en derden die als dienstverleners optreden. Deze kunnen zowel binnen als buiten uw verblijfsland gevestigd zijn.

Bij internationale doorgifte van persoonsgegevens nemen wij de toepasselijke wet en regelgeving in acht, door bijvoorbeeld overeenkomsten af te sluiten waarmee wij ons verzekeren van het feit dat de ontvangers van uw gegevens een adequaat niveau van gegevensbescherming in acht nemen.

Op grond van en in overeenstemming met toepasselijke wet en regelgeving, dagvaardingen, officiële verzoeken of richtlijnen uitgegeven door regelgevende of andere autoriteiten, kunnen wij uw informatie ook aan overheidsinstellingen, autoriteiten of andere personen doorgeven.

Welke veiligheidsmaatregelen hebben wij genomen om uw informatie verzameld via de Campofelice-website te beschermen?

Campofelice heeft redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw persoonsgegevens verzameld door Campofelice via de Campofelice-website ontoegankelijk te maken voor onbevoegden en te beschermen tegen misbruik, verlies of vernietiging.

Aandachtspunten bij het gegevensverkeer over het internet

In het algemeen kan het internet niet als een veilige omgeving worden beschouwd; onbevoegde derden zouden via het internet verstuurde gegevens kunnen onderscheppen (zoals van of naar de Campofelice-website of via elektronische berichten verstuurde gegevens). Die gegevens kunnen vervolgens bijvoorbeeld openbaar worden gemaakt of worden gemanipuleerd. Ook kan het onderscheppen van gegevens leiden tot technische storingen.

Via het internet verstuurde gegevens kunnen ook landsgrenzen overschrijden en aldus worden doorgegeven naar een land waar de gegevensbescherming van een lager niveau is dan in het land waar u verblijft. Dit geldt zelfs wanneer afzender en ontvanger zich in één en hetzelfde land bevinden.

Wij wijzen u er op, dat Campofelice geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor de veiligheid van uw gegevens tijdens verzending via het internet. Ter bescherming van uw privacy herinneren wij u eraan dat u desgewenst ook met andere middelen dan het internet kunt communiceren met Campofelice.

Hoe verwerken we gegevens van personen jonger dan 18?

De Campofelice-website verzamelt geen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar. Personen jonger dan 18 moeten toestemming krijgen van een ouder of wettelijke voogd, alvorens via de Campofelice-website persoonsgegevens aan Campofelice te versturen.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens bekijken of bijwerken?

U kunt overeenkomstig toepasselijke wet of regelgeving:

  • inzage verzoeken in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
  • ons om een kopie van uw persoonsgegevens vragen, of
  • onjuiste persoonsgegevens door ons laten corrigeren.

Als u een vraag heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u een brief te sturen naar het volgende adres:

Data Protection Officer
Campofelice
Via alle Brere 7
6598 Tenero
Svizzera

Laatste update in Juni 2018.